Reza Farmand                                      رضا فرمند


Dansk

English

Français

----------
 

 

10 October 2015

زن، سخن‌اش را باز گذاشته بود

 

 

زندگینامه

نشانی

کارنامه

دیدگاه
جنگ شعر

نگینه

نگینه ۲

زن‌نامه

گالری
--------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بخش نگینه می خوانید:

نگینه چیست؟

نگینه‌های شعر مدرن فارسی

درنگ‌هایی پیرامون نگینه‌های شعر مدرن فارسی

گزینه‌ای از نگینه‌های شعر برون‌مرزی

گزینه‌ای از نگینه‌های شعر درون‌مرزی

نگینه‌های شعر جهان

نگنیه‌های تازه:

  ----------------------------------------------------------------

 

---------------------------------
animated candleanimated candle
----------------------------

animated candleanimated candle
------------------------------
کارنامه:

آموزه‌های شمس به مولوی
جهان پُر از راه است

یار، یک شرابِ انسانی‌ست- ۳۰۵ شعر کوتاه

ترانه، سبز فردا بود

اسطوره‌ی ندا
اوج، یک پله است
زن‌سُروده‌ها (زن‌پردازی‌ها)

کیمیا خاتون
دمکراسی هماغوشی (۲۰۰۸)
فرصت از سرعت جدا شده است

( سد شعر کوتاه، ۲۰۰۷)
ما یکدیگر را زیباتر می‌کنیم
اسطوره‌ی «دوعا»

پدرم به خاطره‌ها چکید (۲۰۰۶)

شعرهای کوتاه پاریسی
زن، کهربای آزادی‌ست ، شعر بلند

پیگال ، شعر بلند
شعرهای پاریسی (۲۰۰۶)

میزبانی بحران (۳-۲۰۰۲)
شعرهای قطبی ، گزینه

شبهای سفید ، متن کامل
مادرم زیبا نشد- متن کامل
بهار کلمه- گزینه
نور کلمه و فروتنی خدا، گزینه

اسیدِ غربت- گزینه‌
انتظار، گزینه
رقص جاودانه- گزینه  
----------------------
با صدای شاعر
----------------------
دیدگاه:

نیما
احمد شاملو
-----------------------
فیلمی کوتاه از مادرم زیبا نشد به انگلیسی

ساخته‌ی نیلوفر طالبی
-------------------------


------------------------------------
Wine Bottle, Grapes and Walnuts Art Print by Loran Speck

----------------------------------------

Anahit-Persian Goddess of fertility
----------------------------------
paintings of Judith II by Gustav Klimt, Austria
Gustav Klimt
----------------------------

--------------------------------

---------------------------

--------------------------


--------------------------

--------------------------------

Renoir

Woman at the Piano
---------------------------

Ballerina

Andrew Atroshenko
-----------------------------

 Young  Ballerina By Andrei Belicheko
---------------------------------

THE WHIRLING FLAMENCO DANCE(nr. 36/2005)
The Whirling Flamenco Dance

Renat Domagalska
--------------------------------------


 


 

رضا فرمند

 

زن، سخن‌اش را باز گذاشته بود
همه‌ی شعر
--------------------
زن سالخورده

جامه‌هایش را یک یک برمی‌گیرد

و روی سنگی می‌نهد

و سینه به سینه‌ی دریا برهنه می‌ایستد

من نگاه می‌کنم و دیگر شعر نمی‌نویسم

همه‌ی شعر

----------------------

------------------

Elskovens demokrati

 

I elskovens demokrati

Tilhører ingen nogen

Og kroppens grænser forbliver i kroppen.

                                                                      Læs mere

------------------------

پرنده باران‌تر است

پرنده، باران‌تر از انسان است

همه‌ی شعر

-------------------------

منتشر شد

آموزه‌های شمس به مولوی
رضا فرمند

پیشگفتار و فهرست مطالب کتاب
-------------------

شراب

شراب را انسان می‌نوشد!
همه‌ی شعر
----------
هماغوشی
گونه‌هایش را در دستانم می‌گیرم

به هارمونی  روی‌اش گوش می‌کنم؛

و از هوس بوسیدن‌اش دیوانه می‌شوم.

همه‌ی شعر

---------------

مادر زیبا نشد فرخند باد روز زن

--------------

-------------------------
سکس هوش تر است

سکس، زبان‌ ژرفا؛ زبان فرداست

سکس، زیباترین سوخت امید است

همه‌ی شعر

--------------

غربت و شتاب بیداری

در غربت در دویدن باید خانه بسازی

در غربت در پریدن باید خانه بسازی

همه‌ی شعر

-----------------------------

نشان خدای بزرگ

یک خدای بزرگ معنایش را در میان مردم باز می‌گذارد؛

و از شرم پرستش خود آب می‌شود

همه‌ی شعر

-----------------

موتور شعر همیشه باید روشن بماند

معنا ناگهان صدا می‌زند

موتور شعر همیشه باید روشن بماند

همه‌ی شعر

-------------------

آینه‌هایت را زیاد کن

خود را گل کن تا پروانه‌ات را پیدا کنی!

همه‌ی شعر

-------------------

خوشبختی پُر از تپش گام است

دست که دراز کنی هر شاخه‌ای کوتاه می‌شود!

همه‌ی شعر

-----------------

برهنگی

زن با برهنگی‌اش سخن می‌گوید

زن با برهنگی‌اش می‌خندد

زن چه آسوده در برهنگی‌اش آرمیده است!

همه‌ی شعر

-----------------

 صدای شاعر با دکلمه‌های تازه

               --------------- 

مادرم زیبا نشد (با دکلمه‌ای تازه)

-----------------

خطابه‌ی واژن

من خدای جهان کهربایی خود هستم

و همیشه بی‌واسطه با خون شما مردان سخن گفته‌ام

همه‌ی شعر

---------------

با پرچم برهنگی

زن جوان، برهنگی‌اش را چون کتابی

میان بی‌‌سوادان آزادی باز می‌کند

همه‌ی شعر

--------------------

چوچوله

چوچوله
- بلوط وحشی لذت-
گره‌گاهِ اوج است
همه‌ی شعر

-------------------

امید را باید واژه به واژه‌ آموخت

امید را باید چنان نوشت که همیشه تازه بماند
امید را باید چنان به اوج افکند که هیچگاه فرود نیاید

همه‌ی شعر

------------------

زن، تنها راه همه‌ی انسان‌هاست

زن، گذرگاه همه‌ی انسان هاست

زن، تنها راه همه‌ی انسان‌هاست

همه‌ی شعر

-------------------

قلب زمان همیشه‌ اکنون است

ببار! ببار! ببار!

اکنون‌ات را آبیاری کن!

همه‌ی شعر

------------------
رویا یک هماغوشی باز است

رویا، دل رهای انسان است

رویا زیباترین ادامه‌‌‌‌‌‌‌ی انسان است!

همه‌ی شعر

-------------------

حق با زندگی‌ست خطر کن

حق با زندگی‌ست خطر کن!

حق با خوشی‌ست خطر کن!

همه‌ی شعر

----------------

---------------

Woman is the Magnet of Freedom

That hard time has passed

When the man sat at the right side of God

                                                          Read more

  ------------------------------------------------------------------

واژن

واژن، شاهراهِ تنگِ زندگی‌ست!

واژن، کانون برهنگی‌ست!

همه‌ی شعر

------------------------

اکنون خدایان هم آدم شده‌اند

زن فرزانه می‌گفت:

اکنون، خدایان هم آدم شده‌اند

دستگاهِ دروغ و خدائی‌‌اتان را برچینید

همه‌ی شعر

-------------------------------------------------------------

Holocaust

 

Holocaust means:

Death thinks, animosity thinks

And still, it’s possible to burn

The most beautiful meaning of all,

The meaning of human being

 Read more                                                       

---------------------------

سکس

سکس، هوش تکامل را در خود آب کرده است؛

و هر معنایی را نمی‌پذیرد.

همه‌ی شعر

-----------------------

کتاب ایران ورق می‌خورد

کتاب ایران ورق می‌خورد

کتاب ایران با کتاب جهان ورق می‌خورد

همه‌ی شعر

-------------------------  

---------------------------
The Letter of Death

I am still young for seeing, young for running

I still rotate concepts

And write their new facets

No! I shouldn’t die yet.

                                         Read more...                         

--------------------------------------

آذربایجان

آذربایجان!

ای گردبادِ هوش و توانائي!

آب‌های شورت را به چشم اهریمنان پاش!

همه‌ی شعر

------------------------------------

تجاوز

شب، سربازی چون هراسی به سوله‌‌‌‌‌اش وارد می‌شود

با دشنام‌های رکیک راهش را به پیکر زن باز می‌کند

همه‌ی شعر

-------------------------------------

جهان، تشنه‌ی دروغ شماست

زرتشت باستانی!‍ زرتشت پاک!

ما از دروغ خسته‌ شده‌ایم

سروده‌هایت را یکبار دیگر بلند می‌خوانی؟

همه‌ی شعر

-------------------------------------

زندگی می‌گوید

آزادی می‌گوید:

خدا هم نباید بی‌اجازه، خدایی کند!

همه‌ی شعر

---------------------------------

الماس خوشبختی

خوشبختی، تعریف‌اش را به عهده‌ی تو گذاشته است!

همه‌ی شعر

---------------------------------

از شکست اگر نیاموزی شکست می‌خوری

شکست، تلخ‌ترین دوستِ انسان است!

از شکست اگر نیاموزی شکست می‌خوری!

همه‌ی شعر

-------------------------------

چقدر با تو بودن زیبا بود

چقدر دانش هوس‌ات بالا بود!

چقدر با تو بودن زیبا بود!

همه‌ی شعر

---------------------------------------

آفرین، هدیه‌ای فردایی‌ست

آفرین‌، غنچه‌ای‌ست که در جان رفته‌رفته باز می‌شود

همه‌ی شعر

----------------------------------------------

دست وقت را بگیر!

دست وقت را بگیر

مگرنه در وقت، گم می‌شوی!

همه‌ی شعر

--------------------------------------------

خوشبینی

دوست گل اگر می‌خواهی باشی

خود را همیشه سبز نگه‌ دار

دوست پرنده اگر می‌خواهی باشی

خود را همیشه بلند نگه دارد

همه‌ی شعر

----------------------------------------------

حباب‌های دروغ

مشت باز دروغ شما اکنون چگونه می‌تواند

توفان این‌همه دانایی

این‌همه ‌خشم و خروش و شتاب را مهار کند؟

همه‌ی شعر

---------------------------------

هرچه می‌گویم تکرار کن

هر چه می‌گویم تکرارکن! اقرار کن!

مگرنه گوشت و استخوان‌ات را

با دندان‌های ایمان‌امان دوباره می‌جویم!

همه‌ی شعر

---------------------------------

همه می‌خواهند شهروند آزادی شوند

امروز دریافتم که آگاهی ژرف‌تر از همه‌ی باورهاست

امروز دریافتم که آگاهی پهناورتر از همه‌ی کشورهاست

امروز دریافتم که همه می‌‌خواهند شهروند آزادی شوند

همه‌ی شعر

-------------------------

مادرم زیبا نشد. دکلمه‌ی خانم سایه مستان
-----------------------------

بدون پریدن به شعر نخواهی رسید

دستِ دل‌ات را که بگیری

سبک‌تر از پرنده پرخواهی کشید

همه‌ی شعر

-------------------------
مادرم زیبا نشد با صدای سراینده

-------------------------

زنان، پالایشگاه وقت‌اند

زنان پرهای وقت‌اند

مردانی که تنها می‌شوند

سنگینی وقت را حس می‌کنند

همه‌ی شعر

-------------------------

واژگانات را همیشه سبز نگه‌‌دار

واژگانات را همیشه سبز نگه‌‌دار تا کبوتران دوستات بدارند
واژگانات را همیشه سبز نگهدار تا بتوانی گل کنی

همه‌ی شعر

-------------------------

۳۵ شعر کوتاه

شعر از پروانه سبک‌تر است

شعر از مرگ، بی‌پرواتر است

از شماره ۲۷۱ به بعد

-----------------------

 مرگنامه

هنوز جانم را در اوج ننوشته‌ام

نه! نه! هنوز نباید بمیرم!
همه‌ی شعر

--------------------------

شعر در ترافیک شلوغ زندگی

من اگر شعری را در لبخند زنی ببینم می‌بوسم

من اگر شعری را در مادگی زنی ببینم می‌لیسم

همه‌ی شعر

-----------------------
  هر کس اوج خود را باید پیدا کند

هر کس اوج خود را باید پیدا کند

پرنده‌‌ای کوچک، نیروی سترگ جاذبه را پس می‌زند

همه‌ی شعر

-----------------------------
خودباروی

پیروزی‌ها پَر می‌شوند؛ پله می‌شوند

پیروزی‌ها کوه می‌شوند؛ قله‌ می‌شوند

پیروزی‌ها الماس می‌شوند

همه‌ی شعر

-----------------------------
                         من مسافرم به من دل مبند

من دیگر چشم به راه کسی نیستم

همینکه راه‌هایی از شعر،

در این واژه‌های سخت کشیده‌ام کافی‌ست!

همه‌ی شعر

-------------------------------------
عشق، پیروزی پیکر زن است

با زور نمی‌توان زندگی را ترساند

با زور نمی‌توان معنای زن را دگرگون کرد

همه‌ی شعر

--------------------------------
پدرم به خاطره‌ها چکید ( با ویرایشی تازه)

این شعر پیشتر به نام «زندگی از پدرم نرنجیده‌است»

چاپ شده بود

---------------------------------

مادرم زیبا نشد به زبان پشتو. برگردان فرهاد ویار
-------------------------------

(۲۳۰ شعرکوتاه)     

زندگی، هنوز بهترین دوست توست

زندگی، هنوز  در آینده‌ چشم‌ به راه توست

همه‌ی شعرها

------------------------------
(۲۱۵ شعر کوتاه)

خود را زیبا کن تا بتوانی برگزینی

خود را توانا کن تا بتوانی برگزینی

همه‌ی شعرها

---------------------------------------------
(۲۰۵ شعر کوتاه)

وقت را اگر نپرانی پرنده نمی‌شود!

همه‌ی شعرها

-------------------------------------------
زنده باد اینترنت!

زنده باد اینترنت!

زنده باد ماهواره‌ها، پیامک‌ها!

زنده باد سایت‌ها و وبلاگ‌ها که دیدن را پخش می‌کنند

همه‌ی شعر

-----------------------------------------
رامین! نازنین سوگند

رامین! نازنین تبریز

دروغ یک گام‌هم نتوانست از پاکی‌ات پیشروی کند

دروغ، کور باید باشد که کوه‌های جان‌ات را ندید

همه‌ی شعر
------------------------------------

در وقت، هر چه بکاری سبز می‌شود

در وقت، هر چه بکاری سبز می‌شود

وقت، پُربارترین کشتزارهاست!

همه‌ی شعر

--------------------------------
دلتنگی سونامیایی
شعرم با ویسکی حرف می‌زند؛

و خوابم در گسترای دغدغه‌ها

با شعله‌‌‌های سیاه می‌سوزد

همه‌ی شعر
--------------------------------

«اسطوره‌ی ندا»
-------------------------------
هلوکاست Holocaust

هلوکاست

یعنی مرگ می‌اندیشید؛ کینه می‌اندیشد؛

و هنوز می‌توان در کوره‌های معنا‌سوزی

زیباترین معناها، معنای انسان را سوخت

همه‌ی شعر
-----------------------------------
جسارت، پاره نمی‌شود!

خوشبختی، تعریف‌اش را به عهده‌ی تو گذاشته است!

همه‌ی شعر
-----------------------------------
زن و آزادی

آزادی در زنان خود را می‌شکوفاند

آزادی در زنان خود را به اوج می‌برد

همه‌ی شعر
-------------------------

شعرهای پاریسی با پیرایشی نو
---------------------------------------------------------

زمان را باید یاد بگیری! 

زمان پُر از پَر است

پوشیدن‌ا‌شان را باید یاد بگیری!

زمان پر از رود است

سرچشمه‌ا‌‌شان را باید یاد بگیری!

همه‌ی شعر

----------------------------------------

 

 

 

آوردن چند سطر از نوشته‌های این سایت و دادن لینک به منبع اصلی آزاد است!