خانه

*کمربند عفت لبخند

 رضا فرمند

 

 

 

کمربندِ عفتِ لبخند

کمربند عفتِ گیسو

کمربند عفتِ آواز

اکنون چگونه می توان مادگی زن را

از اوج‌های لذت به زیر کشید؟

اکنون چگونه می توان مادگی سرکش زن را به بند کشید؟

*

کمربند عفتِ جشن و سرور

کمربند عفتِ دست‌افشانی

کمربند عفتِ خوش‌گذرانی

 

اکنون چگونه می توان پیکر پُرپرنده‌ی زن را

در حجاب قرن‌های سیاه نهان کرد؟

اکنون چگونه می توان پیکر پُرکرشمه‌ی زن

از هیجان رقص جدا کرد.

*

کمربند عفتِ پرسش

کمربندِ عفتِ دانائی

کمربند عفتِ آزادی

 

اکنون چگونه می توان ریشه‌هایِ دانش را

از واژه‌های زن بیرون کشید؟

اکنون چگونه می توان زن را

از بلندای پرسش‌ به زیر کشید؟

*

کمربند عفت نوشانوش

کمربند عفت بوس و کنار

کمربند عفت هماغوشی

 

اکنون چگونه می توان مادگی زن را به حُجره مبدل کرد؟

اکنون چگونه می توان مادگی زن را کشتزار کرد؟

 

پاریس ۲۸ دسامبر، ۲۰۰۵

------------------------------

* کمربند عفت:

در یک کتاب کهنه‌ی توریستی دانمارکی به نام «رازهای پاریس» خوانده بودم که کمربند عفتی در موزه‌ی ملی سده‌های میانه‌ی پاریسMussé National du Moyen Âge نگهداری می شود. خیلی اشتهای شعرم برای دیدن کمربند عفت که می توان آنرا نمادِ فرهنگ جنسی سده‌های میانه قلمداد کرد تیز شد بود. در موزه ولی خبری از کمربند عفت نبود. شگفت است که همه‌ی کارکنان آنجا هم از بود و نبود آن آگاه نبودند. هنگام ورد به من گفتند که آنرا در طبقه نخست می توانم ببینم. بعد هرچه گشتم آنرا پیدا نکردم. سپس یکی از کارکنان قدیمی موزه به من گفت که کمربند عفت «افسانه» ای بیش نیست و نمونه‌ای را که در موزه بوده، نزدیک به سی سال پیش از میان برده‌اند؛ چرا که ساختگی بوده است. به گفته‌ی ایشان آزمایش‌های شیمیایی نشان داده بود که کمربندعفت موزه، ساخت قرن نوزدهم بوده و نه قرن‌های میانه. و اما آنچه از کند و کاو کوتاه من در باره‌ی کمربند عفت بدست آمده چنین است. گفته می شود که:

 

- از کمربند عفت در سده‌های میانه، به ويژه به هنگام جنگ‌های صلیبی، بهره‌گیری می‌شده است؛ سربازان مسیحی که برای جنگ با کافران! می‌رفتند با پوشاندن کمربند عفت به همسرانشان، آنان را از دست‌اندازی جنسی دیگران دور نگه می‌داشتند.

- از کمربند عفت به عنوان وسیله‌ای برای جلوگیری از بارداری بهره‌گیری می‌شده است.

- در دیرها (صومعه‌ها) برای احتیاط آنرا به راهبه‌ها می پوشانده‌اند.

- پاره‌ای هم بر آن‌اند که از کمربند عفت برای تیزتر کردن شور و هوس جنسی استفاده می‌شده‌است.

*

در باره‌ی کمربند عفت ادبیات کمیک هم آفریده شده است. اینکه زنان از کلید کمربندهای عفت‌اشان کپی درست می‌کردند و آنرا به معشوقه‌هاشان می‌دادند...!

 

عکس‌ها و بیشتر نکته‌ها از کتاب «تاریخ سری کمربند عفت» برگرفته شده است. این کتاب نخست به زبان ایتالیائی نوشته شده است:

 

Piero Lorenzoni. Histoire Secrète de la Ceinture de Chasteté. Traduit de L’italien par Natalie Campodanico, Zulma, 1994.