خانه

شانزه‌ لیزه ۳

رضا فرمند

 


هیچ کشیش کلیساپوشی با شانه‌های ستبر سنگی

و کلاهِ تیز گوتیک از شانزه‌لیزه نمی‌گذرد

وه...وه...!

چقدر شادمانی اینجا فرهمند و آسوده است!

*

درختان بلوار شانزه‌لیزه

از میدان اتوال Etoil تا میدان کنکورد همه روشن‌اند

گردشگران، گردِ «تاق پیروزی» می‌چرخند؛

ستاره‌ی دوازده پَر میدان را دور می‌زنند؛

و در شانزه‌لیزه روان می‌شوند.

*

از پشت‌ شیشه‌ی کافه

شانزه‌لیزه را به نگاه‌ام کشیده‌ام: 

شانزه‌لیزه شاهراهی در واژه‌هاست!

شانزده لیزه شاهراهی در شعر است

شانزه‌لیزه شاهراهی در آزادی‌ست!

*

هر چه آزادی بگوید، شانزه‌لیزه گوش می‌کند

*

شانزه‌لیزه خیابان زن‌هاست!

اینجا، موسیقی اندام زن

بلند و روشن

در همه‌ی چشم‌ها شنیده می‌شود.

*

وه...وه...!

چقدر شادمانی اینجا فرهمند و آسوده است!

 

 

پاریس دسامبر ۲۰۰۶