خانه

نگینه های شعر ایلیا ارنبورگ*

 
 


ایمان، یکی چشم بند است؛ دیواری در برابر بینش.

به خیره مگو که ایمان کوه را به جنبش در می آورد

من کوه بی جان نیستم انسانم من! (اما من انسانم...)

*

ایمان به جسم بی‌جان روح می بخشد، لیکن

من جسم بی‌جان نیستم انسانی زنده‌ام من. (همان)

*

تنها به تو ایمان دارم ای وفاداری به قرن و به انسان!

 

Ellia Ernbourg (1891-1967)

----------------------------------

برگرفته از:

همچون کوچه‌یی بی انتها. احمد شاملو، مجموعه‌ی آثار. دفتر دوم،‌ موسسه‌ی انتشارات نگاه، ۱۳۸۳

برگردان: احمد شاملو