خانه

نگینه های شعر برتولت برشت*

 
 


آنکه می خندد

هنوز خبر هولناک را نشنیده است (راستی را...)

*

دریغا!

ما که زمین را آماده‌ی مهربانی می خواستیم کرد

خود

مهربان شدن نتوانستیم!

*

چون عصر فرزانگی فراز آید

و آدمی

         آدمی را یاور شود

از ما

       ای شمایان

با گذشت یاد آرید!

 

* Bertolt Brecht(1898-1956)

------------------------------------

برگرفته از: همچون کوچه‌یی بی انتها: احمد شاملو، مجموعه‌ی آثار، دفتر دوم،‌ موسسه‌ی انتشارات نگاه، ۱۳۸۳

برگردان: احمد شاملو