خانه

*نگینه های شعر گیوم آپولینر

 
 

 

با اندیشیدن به زیبایی تو به خود دلداری می دهم (در پناه غار)

*

عشق من آیا وجود داری

یا فقط چیزی هستی که من ناآگانه آفریده‌ام

تا تنهایی‌ام را چاره کنم

آیا تو یکی از خدایان یونان نیستی که از ملال مردم می کاست؟ (همان)

*

و عشق من دختری است

کامل‌تر از گل سرخ

و پرنده‌ی کبود تنها برای من می خواند (پرنده می خواند)

*

دستهایت روی بوسه هایم

بسان برفی دارای گلبرگهای پاک

یا چون برگهای پاییزی فرو می ریخت

 

* Guillaume Apollinaire

         (۱۹۱۸-۱۸۸۰)

-----------------------------------------------

برگرفته از:

ده شاعر نامدار قرن بیستم. نشر مرغ‌امین. ۱۳۷۲

ترجمه: حشمت جزنی