خانه

نگینه های شعر یاکووس کامپانالیس*

 
 

ماوت هاوزن

 

چه زیباست محبوب من

که چشم و چراغ مادرش بود

و برادر سراپا غرق در بوسه‌اش می کرد!

هیچ‌کس آگاه نبود که او این چنین زیباست.

 

ای دختران ماوت‌هاوزن

ای دختران بلزن

شما مجبوب زیبای مرا ندیده‌اید؟

 

- در میدانگاهی یخزده بدو برخوردیم،

شماره‌یی بر بازوی سپیدش داشت

و ستاره‌ی زردی در قلبش (غزل غزلها)

 

 

*Iakovos Kampanellis (1922-    )

------------------------------------------

برگرفته از: همچون کوچه‌یی بی انتها: احمد شاملو، مجموعه‌ی آثار، دفتر دوم،‌ موسسه‌ی انتشارات نگاه، ۱۳۸۳

برگردان: احمد شاملو