خانه

شهرزاد خون دوعا

رضا فرمند

 

 

شهرزاد خون دوعا،

واژه‌های سخت کردستان را

سرشار قصه‌های نرم خواهد کرد!

*

خون دوعا خوشه‌خوشه کلید است

خون دوعا شاخه شاخه راه است

خون دوعا

پاک‌ترین چشمه‌ای‌ست که در بشیقه جوشیده است!

*

با خون دوعا هر کُمایی را می‌توان بیدار کرد

با خون دوعا می‌توان زبانی تازه ساخت

با خون دوعا می‌توان فرهنگی تازه ساخت

با خون دوعا می‌توان انسانی تازه ساخت

 

میلیون‌ها نفر به آسانی در خون‌اش می‌گنجند

با خون دوعا می‌توان دینی تازه ساخت

دینی که هیچیک از واژه‌هایش از سنگ نباشد

*

شهرزاد خون دوعا،

واژه‌های سخت کردستان را

سرشار قصه‌های نرم خواهد کرد!

 

۱۶ ژوئن ۲۰۰۷