خانه

سنگسار

رضا فرمند  

 

سنگسار،

جانوری‌ست که دندان‌هایش را پرت می‌کند

*

سنگسار،

یک جانور جمعی‌ست!

*

سنگسار،

جوشش غیرت اسپرم است.

*

سنگسار

رقص دینی سنگ‌های زنده است!

 

 

ماه مه ۲۰۰۷

 

 

dua_khalil_aswad.jpg