خانه

روز دل، روز دوعا

رضا فرمند

 


دوعا پاک‌ترین واژه‌های جهان را شورانده است

دوعا نرم‌ترین واژه‌های جهان را به کردستان بارانده ‌است

کردستان نمی‌تواند این درخت بارور پاکی را ندیده بگیرد!

*

روز هفتم آپریل در دل‌ها و زمزمه‌ها برمی خیزد

روز هفتم آپریل از پچپچه‌ها، پستوها به خیابان‌ها می‌رود

*

اکنون کجای کردستان بارورتر از خون دوعاست؟

اکنون کدام آینه‌ی کردستان‌ روشن‌تر از خون دوعاست؟

اکنون کدام راه‌ کردستان بازتر خون‌ِ دوعاست؟

 

آینده‌ای که از دوعا نگذرد آینده نیست!

آینده‌ای که از دوعا نگذرد سنگ‌لاخی کور است!

*

دوعا سراسر جهان را خواهد گشت

و با راه‌ها و چراغ‌ها به کردستان باز خواهد گشت

دوعا، بانویی نیست که سرزمین‌اش را

در چنگ سنگ و سکوت تنها بگذراد!

*

کردستان اسطوره‌ی خونی دوعا را قطره‌قطره خواهد نوشت

کردستان روشنی عظیم خون دوعا را به راه‌هایش خواهد پاشید

 

کردستان روز هفتم آپریل را با سرافرازی

روز دل، روز دوعا، خواهد خواند

و با زمین و آسمان‌اش به یاد دوعا سکوت خواهد کرد.

 

۱۴ ژوئن ۲۰۰۷