خانه

اسطوره‌ی دوعا ۳

رضا فرمند  

 


اسطوره‌ی دوعا

سنگ‌های کلانی را که روی ترمز شرق نشسته‌است

به روشنی به همه نشان داد

*

اسطوره‌ی دوعا

کوه‌های کلانی را که پیش پای شرق نشسته است

به روشنی به همه نشان داد

*

اسطوره‌ی دوعا

گام‌های لنگ و سنگلاخ شرق را

به روشنی به همه نشان داد

 

ماه مه ۲۰۰۷