خانه

نفرت لطیف

رضا فرمند

 


هنگام دیدن دریدن دوعا

دیدم که نفرت چگونه لطیف می‌شود

و دل چگونه با ویرانی در‌می‌آمیزد

 

هنگام دیدن دریدن دوعا

دیدم که مرگ چگونه روی گیرای‌اش‌ را

به پشتِ واژه‌ها می چسباند.

 

هنگام دیدن دریدن دوعا

با خشم‌های بزرگ آشنا شدم