خانه

دوعا و پرنسِسِ دل‌اش

رضا فرمند

 

 

در پارک شادی کپنهاک دعا می‌توانست

در پنجره‌ی هر کجای‌ تن‌اش که خواست بنشیند.

*

در پارک شادی کپنهاک دعا می‌توانست

پیراهنی از شراب بپوشد و سبُک‌سبُک

در میان هلهله‌ها و فواره‌ها پایکوبی کند

*

در پارک شادی کپنهاک دعا می‌توانست

شهبانوی شادمانی‌اش باشد

و جوانی‌اش را هرجور که خواست بنوازد.

*

در پارک شادی کپنهاک دعا می‌توانست

طاووس زیبائی‌اش باشد؛ پرنسِس دل‌اش باشد

و عشق‌اش را در چشم نرم آزادی

به هر که خواست هدیه کند.

 

۱ جولای ۲۰۰۷