خانه

درود بر عیسی

رضا فرمند

 

 

در باغ دلگشای کپنهاک

سنگ‌ها سرافکنده‌اند و به زبان سکوت می‌گویند:

سنگساریان ای کاش در پشتِ کوه‌ِ واژه‌

ورزش ملی دیگری پیدا کنند.

 

درود بر عیسی که سنگ را از واژه‌ها بیرون کشید؛

و سایه‌ی هراسناک‌اش را از روی سر آدمی برداشت.

 

درود بر عیسی که آینه‌ی دین‌اش را

از گناه خویش پاک نکرد.

 

درود بر عیسی که در فلسفه‌ی نرم‌اش

فراتر از لغزش ‌‌کسی ننشست!

*

در باغ دلگشای کپنهاک

سنگ‌ها سرافکنده‌اند و به زبان سکوت می‌گویند:

سنگساریان ای کاش در پشتِ کوه‌ِ ایمان

ورزش ملی دیگری پیدا کنند.

 

کپنهاک، ۲۱ مه ۲۰۰۷