خانه

آژیر خون دوعا

رضا فرمند

 


آژیر خون‌ات در کردستان زن بلند خواهد شد!

آژیر خون‌ات در بشیقه‌ی زن بلند خواهد شد!

*

خون‌ات همیشه حرف‌ تازه‌ای دارد؛

خون‌ات تمام نمی‌شود!

*

معنای ژرف خون‌ات را جهان، قطره به قطره نوشته است

خون‌ات را دیگر هیچ سنگ و دینی نمی‌تواند دگرگون کند

*

هیچ سنگی از خون‌ات پیش نخواهد افتاد!

هیچ هیاهویی از فریادت پیش نخواهد افتاد!

هیچ دینی نخواهد توانست به پاکی‌ات دست ببرد؛

و هیچ سنگ‌اندیشی به سواد خون‌ات نخواهد رسید!

*

آژیر خون‌ات در کردستان زن بلند خواهد شد!

آژیر خون‌ات در بشیقه‌ی زن بلند خواهد شد!

 

۲۲ ژوئن ۲۰۰۷