خانه

آبری ارجمند دوعا

رضا فرمند

 


در روز هفتم آپریل در میدان شهر بشیقه

بر پیکر دوعا با سنگ‌های تیز

هرچه خواستند نوشتند

 

در روز هفتم آپریل در میدان شهر بشیقه

هستی نازک دوعا را

هر جور که خواستند شکستند

 

در روز هفتم آپریل در میدان شهر بشیقه

آبروی ارجمند دوعا را

هر جور که خواستند به خاک آلودند.

 

 

۱۳ ژوئن ۲۰۰۷