خانه

ژیلا مساعد

 
 

سرزمین

 

گريه می کنم

گريه می کنم

برای خانه‌ای

که هزار سال،

آن را از غبار روفتم و پاک نشد

 

گريه می کنم

برای خانه‌ای

که هزار سال در آن

با عشق نفس کشيدم و گرم نشد

 

گريه می کنم برای خانه‌ای

که هزار سال

شامی ابدی را بر آتش دانايی پختم

و هيچکس در آن سير نشد

***

گريه می کنم

برای خانه‌ای که عاقبت

خانه‌ی من شد.

 

از مجموعه‌ی يله بر کجاوه‌ی اندوه