خانه

مریم هوله

 
 

به گزارش مسیح

  

 

زنگوله در آستین ...         ُقنداق در کفن ...

اگرچه تا ابدیت ادامه دارد         حال را بتمرگ !

 

کوری اگرچه سردی ِ لذتبخشی ست

تابستان ِ دروغ های آرمانی       گرمش می کند

گرما         خوره هم می آورد

زمستان جان !       یخبندان کن !

راه را ببند !

ابدیت ِ شومی در کمین است

زمان      همین جور دارد این نسل ِ خارق العاده را       پیش می برد ...

 

ستاره در تفنگ ...          فشنگ در مخاطب ...

مهربانی آنقدر وقت ِ آدم را می گیرد        که فرصت نمی دهد زندگی کند

خشم             نیمی از هوش است

مهربانی        نیمی از حماقت

صدایش بزن  تا لبخند خرت نکرده !

-         کدام را ؟

-         نیمچه احمق ِ عزیز !       خشمت را ...

 

آتش ...

پاکی ِ خردسال        که آب ِ سرخ      در نطفه مومیایی اش کرده ...

اگرچه زمستان عجیب لذت ِ مرا امیدوار می کند

  آتش همه ی هستی من است !

گرما از آنجهت خوره می آورد        که آتش نمی شود

خورشید !     که نیمی از توهوش ..... نیم دیگرت ... حماقت ...

نیمی خشم        نیمی لطف

لطفت را بریز توی بقچه         یا بسوز       تا تمام کن !

 

 

ما در میانگین گیر کرده ایم

در وسط  ِ اشیاء و قوانین

وسط  ِ خلقت

دقیقا برزخ

وسط          راه به جایی نمی برد

نابغه هم که باشی        برزخ  ِ ملت ها را کاخ می کنی

دیوار ِ کج           که روی خودش       بارها برگشته

از خودش

نه ابتدایی         نه پایانی

می آید و          می رود ...

ازین گرد و خاک      اگرچه تاریخ قطور می شود

من       حلقم می گیرد

سرفه      وسط بودن را       تخدیر می کند

مرا بپران !

به خودم بیاور !

راه چاره اینست که از آتش بگذرم       از توی رگ ها و خوانین ام

خورشید !      دریاها را که شستی

از دور بیفایده است        باید توی بغلت حمام کنم

نزدیک تر بیا

کمی از من فاصله بگیر       تا ببینمت

 

آتش       همه ی هوشم بود        که خواب آلودگیش      روشن بود

مهربانی و جنایت       با جمعیتی از صفات بی قواره       زیر نور لامپ

آتش ...

همه ی هوشم ...

شمعی که شمع بودن      همه ی حماقتش بود

حالا گُر گرفته

آتش بودن      کارش را کرده

زمان به جایی رسیده که باید بسوزانیش

تاول های پوستش      آنجاست که معلوم می شوند       توی روشنی

جزام سیاه          توی تاریکی      که هنوز دارد لطف می کند ...

 

بیدارباش !

بیدار باش بزنید !

دوستانی که چشم خریده اند       بپرند توی خورشید

بقیه که از ارتفاع می ترسند       لطفا به همان ستاره داشتن       اکتفا کنند

ستاره بودن برای احمق ها کافی ست

چشمک تان را بزنید

ما هم فیض می بریم         لای صفحه های تاریخ تان

که از بخت بد شما      همانجا آتش گرفتیم

بیدار باش ...

جسدی        روی یک صلیب       دچار رعد و برق شد

سپس      ناپدید

به گزارش مسیح        وضع هواشناسی      نامعلوم است

و بقیه       دروغ می گویند

مومنان برگردند سر ِ کارشان

وضعیت       عادی ست !

 

 

12/1/1382

استکهلم

 

برگرفته‌ از: مانی‌ها