خانه

ژاله چگنی

 
 

۵

 

 

 

امروز

بعد از ماهها

بلوز سبزت را پیدا کردم

پوشیدمش

گم شدم در آن

مثل آن روزها

که گم می شدم در چشمهات.

 

 

از زندگیهای میان واژه‌ها